Printversie

ZEEDIJKENROUTE

Afstand : 38,7 km

Startpunt

: Heijningen; bij de snackbar op de T-splitsing Hoge Heijningsedijk en Oude Heijningsedijk

Bewegwijzering

: Geen bewegwijzering

Werk aan de weg

: onbekend

Parkeergelegenheid

: Heijningen; bij de snackbar op de T-splitsing Hoge Heijningsedijk en Oude Heijningsedijk

Inleiding

De uitgestrekte polderlandschappen met dijken, grienden, boomgaarden en bouwland zijn zeer kenmerkend voor de Noordwesthoek van Brabant. Het belangrijkste gewas in dit zeekleigebied zijn de suikerbieten. Deze suikerbieten worden verwerkt door één van de grootste suikerfabrieken in West-Europa, de 'Suikerunie' bij Stampersgat, die in de wijde omtrek te zien is.
De Noordwesthoek van Noord-Brabant wordt aan drie kanten begrensd door water: het Hollands Diep, het Volkerak en de Dintel. Tijdens deze route zult u deze wateren alledrie passeren. Willemstad is, gezien de vele bezienswaardigheden, bij uitstek een plaats om even de benen te strekken.

Routekaart

Routebeschrijving

KmBeschrijving
- Vanaf startpunt te Heijningen over Oude Heijningsedijk over de snelweg.
T-splitsing (ANWB-wegwijzer 1067) rechtsaf over Potenblokseweg richting Dinteloord.
Einde weg (ANWB-wegwijzer 7060) linksaf over Slobbegorsedijk.
T-splitsing met Elisabethweg rechtdoor.
T-splitsing met Groeneweg rechtdoor.
T-splitsing met Sabina Henrica Binnendijk rechtdoor.
Einde weg rechtsaf over Kwartiersedijk, later Steile dijk.
Kruising met N640 rechtsaf over Appelaarsedijk.
T-splitsing, bij hectometerpaaltje 4,4 linksaf over Oude Appelaarsedijk.
Splitsing rechtsaf over Blaaksedijk (meteen linksaf), later Barlaaksedijk.
T-splitsing met Nieuwlandsedijk rechtsaf over Barlaaksedijk.
T-splitsing (ANWB-wegwijzer 4827) linksaf over Oudendijk.
T-splitsing met Markweg (ANWB-wegwijzer 5961) rechtdoor over Oudendijk, later Kreekdijk, later Weeldijk richting Noordhoek.
T-splitsing met Vlietweg linksaf over de snelweg over Weeldijk, later Noordhoeksedijk.
Te Noordhoek rechtdoor over Noordhoeksedijk, later St. Jozefstraat.
Kruising met Buitendijk / Pastoor Verheijdenstraat (ANWB-wegwijzer 8382) linksaf over St. Jozefstraat richting Klundert.
T-splitsing met Het Reekje rechtsaf over Klundertsedijk.
Einde weg (ANWB-wegwijzer 5917/2) linksaf over Zevenbergseweg richting Klundert.
Te Klundert kruising met Molenberglaan rechtdoor over Zevenbergseweg.
T-splitsing met Het Walletje rechtdoor over Zevenbergsepoort.
T-splitsing met Westerstraat rechtdoor.
Kruising met Kaai (ANWB-wegwijzer 5916) rechtdoor over Voorstraat.
Einde weg linksaf over Stadhuisring.
T-splitsing met Westerstraat en daarna T-splitsing Hilsepoort beiden rechtsaanhouden over Stadhuisring.
T-splitsing linksaf over Von Kropffplein.
Einde weg rechtsaf over Blauwe Hoefsweg.
T-splitsing met Prins Willemstraat rechtdoor.
Kruising rechtsaf over Groeneweg.
T-splitsing met Noordschans / Schansweg linksaf over Noordschans.
T-splitsing linksaf over Buitendijk West.
Te Tonnekreek T-splitsing met Tonsedijk rechtdoor over Buitendijk West.
T-splitsing linksaf over Oostmiddelweg.
Kruising rechtsaf over Noordlangeweg.
Kruising rechtsaf over Westmiddelweg.
Einde weg linksaf over Oostdijk.
Bocht linksaf volgen over Grindweg.
Te Willemstad T-splitsing rechtsaf over Kon. Wilhelminalaan.
Einde weg rechtsaf over Folke Bernadottelaan, later Landpoortstraat.
T-splitsing (na huinr. 5 tegenover koepelkerk) rechtsaf over Voorstraat.
Einde weg linksaf en meteen rechtsaf over Benedenkade langs de haven.
Rotonde (ANWB-wegwijzer 11338) linksaf over Lantaarndijk, later Hellegatseweg.
Blijf langs het Hollands Diep fietsen.
Net voor de sluizen T-splitsing (ANWB-wegwijzer 11233) linksaf over Malthaweg.
T-splitsing met Westdijk rechtdoor.
T-splitsing (20 m voor ANWB-wegwijzer 10982) linksaf over de B-weg naar Fort de Hel, over Westdijk, later Helsedijk.
Te Helwijk einde weg rechtsaf (visueel rechtdoor) over Stadsedijk.
T-splitsing rechtsaf over Tussenweg.
Einde weg linksaf over Kraaiendijk.
T-splitsing met Krukweg rechtdoor.
T-splitsing met Volkerakweg rechtdoor.
Te Heijningen Oude Heijningsedijk volgen tot aan de snackbar.


Bron: ANWB/VVV Fietsgids - Westelijk Brabant (1998)
          Webmaster van deze site M.J. de Boevere 2008

Waar je langs komt

foto volgt Poldernederzettingen
De inpoldering en bewoning van de Noordwesthoek verliep volgens vaste regels. Zodra een gors door aanslibbing hoog genoeg was, werd die bedijkt en ingepolderd. Een nieuwe nederzetting kon op verschillende manieren ontstaan:
  • Meestal zette men de boerderijen op de hoger gelegen oeverwallen van oude kreken (bijv. het dorp Kreek).
  • Andere dorpen stichtte men eveneens volgens een steeds terugkerend stramien. Loodrecht op de dijk werd een brede straat aangelegd, de Voorstraat Parallel aan de Voorstraat liepen achterstraten. De Voorstraat eindigde in een Kerkring, een ringweg waarbinnen de vaak omgrachte kerk stond. Dit stramien is herkenbaar in Fijnaart, Klundert en Willemstad (Willemstad is dus niet als vestingstad gebouwd!).
  • Maar ook een molen kon de aanzet zijn voor een nieuwe nederzetting. Dat was het geval bij Noordschans en Heijningen. De molens in beide plaatsen zijn inmiddels afgebroken.

Na inpoldering werd aan de Rode Vaart tussen het Hollands Diep en de Dintel Klundert gesticht. Het dorp werd versterkt en ging net als Willemstad functioneren als een vooruitgeschoven vestingstad van Holland. Het oude centrum van Klundert is een beschermd stadsgezicht. Klundert is een goed bewaard gebleven vesting. Van de oude omwalling (1581) zijn de gedeelten ’De Suikerbergh’, de zogenoemde ’enveloppe’, die voor de bastions werd aangelegd, en de verdedigingstorentjes ’De Stenen Poppen’ nog aanwezig. ’De Stenen Poppen’ op de bemetselde dam maken deel uit van het restant van de versterkingen, die in opdracht van Willem van Oranje naar ontwerp van Adriaan van Alkmaar werden aangelegd.

foto volgt

foto volgt

Het raadhuis (1621) van Klundert is gebouwd in Vlaamse renaissance-stijl. Het was een cadeau van prins Maurits (zoon van Willem van Oranje), als dank aan de in Klundert gelegen troepen die er in 1590 in slaagden Breda, dat toen bezet was door de Spanjaarden, met de list van het turfschip in te nemen (De turfschipper Adriaan Janszoon van Bergen uit Leur ging zoals altijd turf en brandhout leveren op het kasteel, dat in Spaanse handen was. Maar deze keer werden door de schipper zeventig soldaten van de Staatsen in zijn schip ondergebracht, onder de turf. Zo kwam de bijzondere lading bij het kasteel aan. In de nacht werd de wacht door de Staatse soldaten overvallen en gedood. Het kasteel werd op de Spanjaarden heroverd). Het oude raadhuis is ontworpen door Melchior van Herbach uit Antwerpen. Reeds eerder had prins Maurits Klundert ?5.000 geschonken voor de bouw van een kerk. Bovendien mocht Klundert van Maurits voor de kerk de accijns op het bier verhogen. Zo droegen de bierdrinkers dus bij aan de bouw van de kerk.
Het raadhuis vertoont een sprekende gelijkenis met het stadhuis van Willemstad, maar het verschilt door zijn vrije ligging; aan vier zijden te bewonderen, deels van onder een fraaie haag van lindebomen. Het pand is in 1952/1953 ingrijpend gerestaureerd en sinds 1996 is het ’s avonds verlicht.

Vanaf de zeedijk heeft u een prachtig uitzicht over de uiterwaarden van het Hollands Diep met aan de overzijde de Hoekse Waard.

foto volgt

foto volgt

Willemstad is in zijn totaliteit te beschouwen als een groot cultuurmonument. In 1583 gaf Willem van Oranje opdracht tot het bouwen van de vestingwerken. De inpoldering van het gebied was nog meer net achter de rug (1561). Pas in 1926 werd de vesting opgeheven.

Binnen de gave grachten en wallen pronken het Princehof (1623), de NH Kerk (1597), het voormalige Raadhuis (1587), d’Orangemolen (1734) en verscheidene woonhuizen.


Fort de Hel (1747) heette oorspronkelijk Fort Sint Anna, later Carolina en de Fransen gaven het in 1811 haar huidige naam ’Fort l’Enfer’ (Fort De Hel). Na het vertrek van de Fransen in 1813 kreeg het haar Nederlandstalige naam.

Het fort, maakte deel uit van een reeks batterijen, die in 1747 werd aangelegd in verband met de verdediging van Bergen op Zoom. De Fransen vormden de Hel om in een sterk fort voor de belegering van Willemstad.


foto volgt

foto volgt

De co÷peratieve suikerfabriek Dinteloord bij Stampersgat verwerkt de suikerbieten uit de zeekleipolders van Noordwest-Brabant. Door het verdwijnen van de suikerfabriek te Sas van Gent (Zeeuws Vlaanderen) komen de suikerbieten nu ook vanuit Zeeland naar Dinteloord. De bieten worden niet alleen met vrachtwagens of tractoren aangevoerd maar ook per boot.
De suikerfabriek Dinteloord, tegenwoordig Suiker Unie geheten, is één van de grootste suikerfabrieken in West-Europa.
De suikerfabriek produceert naast suiker, voor direct gebruik en als grondstof voor voedingsmiddelen, nog andere producten:
  • Bietenpulp voor diervoeding
  • Bietengrond: aanhangende bietengrond voor wegen en dijken
  • Betacal: kalkmeststof voor de landbouw
  • Melasse (suikerstroop voor gistproductie) voor de fermentatie industrie en diervoeder
  • Groen gas dat ontstaat door vergisting van de restsuikers uit het waswater van de suikerbieten. Het gas dient als energiebron voor de suikerfabriek


Bron: ANWB/VVV Fietsgids - Westelijk Brabant (1996)
         verscheidene websites

Fotoalbum

onder constructie