Printversie

DE ROOVERE-ROUTE

Afstand : 37 km

Startpunt

: Steenbergen, bij kruising (rontonde) Franseweg met N259 en ANWB-wegwijzer 11082, neem de afslag Welberg direct erna is een T-splitsing met ANWB-wegwijzer 11080

Bewegwijzering

: Geen bewegwijzering

Werk aan de weg

: onbekend

Parkeergelegenheid

: Carpoolplaats bij startpunt (vanaf N259 afslag richting Moerstraten, rechtsaf en direct weer rechtsaf).

Inleiding

In 1628 werd Fort de Roovere op een hoge zandrug aangelegd. Het vormde samen met de forten Moermont en Prinssen en Het Halsters Laag de Linie naar Steenbergen. Deze verdedigingslinie lag tussen de vestingen Steenbergen en Bergen op Zoom.
De fietsroute leidt u door twee geheel verschillende landschappen: de bosrijke en hoge westelijke rand van de Brabantse zandgronden en de zeekleipolders net onder en boven NAP.

Routekaart

Routebeschrijving

KmBeschrijving
- Vanaf startpunt te Steenbergen bij de T-splitsing en ANWB-wegwijzer 11080 richting Welberg over Hoogstraat.
T-splitsing rechtsaf over Moerstraatseweg richting Moerstraten.
T-splitsing linksaf over Krabbenweg.
Na haakse bocht naar rechts T-splitsing met Visvlietseweg linksaf, over Krabbenweg.
Einde weg rechtsaf over Boomdijk.
T-splitsing met Nieuw Kromwielswegje rechtdoor over Boomdijk
T-splitsing met Leguijt rechtdoor over Boomdijk
T-splitsing met Groenedijk rechtdoor over Boomdijk
Einde weg rechtsaf over Boomdijk, later Steenbergsestraat.
Einde weg linksaf over Steenbergsestraat.
Einde weg rechtsaf over Hellegatsetraat.
T-splitsing met Diefhoekstraat rechtdoor over Hellegatsetraat.
Te Moerstraten einde weg linksaf over Moerstraatseweg.
Na de rotonde oversteken en het fietspad links van de weg vervolgen.
T-splitsing met Laagweg rechtdoor over Moerstraatseweg.
Einde weg (ANWB-wegwijzer 567) in de bocht Moerstraatseweg oversteken en over Moerstraatsebaan.
T-splitsing met Luienhoekweg linksaf over Moerstraatsebaan.
Na de S-bocht (bij huisnr. 121) linksaf over Halstersebaan.
Rechtdoor bij rood/wit hek.
Einde weg rechtsaf over Gareelweg.
Einde weg rechtsaf over Jagersweg.
T-splitsing (na huinr. 9 aan de linkerhand) linksaf over Lage Heideweg.
Einde weg rechtsaf over Bergsebaan.
T-splitsing met Delweg rechtdoor.
Juist voor de spoorwegovergang rechtsaf over Bemmelenberg.
Einde weg rechtsaf over Moerstraatsebaan.
T-splitsing (ANWB-paddestoel 21954) linksaf over Schansbaan richting Halsteren.
T-splitsing (in de bocht) linksaf de brug over de snelweg over na de bocht Schansbaan verder volgen.
T-splitsing met Het Laag rechtdoor.
T-splitsing (ANWB-paddestoel 21953, informatiepaneel, ingang Fort de Roovere) linksaf over Ligneweg richting Nieuwe Molen (fietspad links van de weg).
T-splitsing met Het Wasven rechtdoor.
Einde fietspad asfaltweg vervolgen.
T-splitsing met Melanenweg (ANWB-paddestoel 22007) rechtsaf over Melanenweg richting Halsteren.
Te Halsteren, T-splitsing met Nieuwe Molenweg rechtdoor richting Nieuwe Molen over Melanenweg.
Einde weg (ANWB-paddestoel 22005) rechtsaf over Nieuwe Molenweg.
Kruising met N256 / Halsterseweg (ANWB-paddestoel 22005) rechtsaf richting Steenbergen, over Halsterseweg.
Bij rotonde (ANWB-wegwijzer 2205) rechtdoor richting Steenbergen, over Steenbergseweg.
Kruising met Schoolstraat / Wouwseweg (ANWB-wegwijzer 5020, bij verkeerslichten) rechtdoor richting Steenbergen, over Steenbergseweg.
T-splitsing met Schansbaan (ANWB-paddestoel 22008) kort er na linksaf over Daansbergen (LET OP: zeer drukke weg oversteken).
Na ca. 600 m (waar Daansbergen Leharstraat wordt) rechtsaf over Daansbergen kort er na maakt de weg een bocht naar links.
Na een haakse bocht naar links, einde weg rechtsaf (= Leharstraat) en direct weer rechtsaf (je draait als het ware 180 gr.) over Erasmusweg.
Kruising (na viaduct) linksaf over Hemelweg, later Kijkuit.
T-splitsing, waar Kijkuit Heenweg wordt, linksaf over Vrouwenlandseweg.
Einde weg rechtsaf over Noorder Kreekweg naar klein gemaal "De Pals".
T-splitsing, waar Noorder Kreekweg Rubeerdijk wordt, rechtsaf over Glymeseweg.
Einde weg linksaf over Slotweg.
Te Kladde einde weg linksaf over Kladseweg.
Kruising rechtsaf over Ruige Velden.
Einde weg linksaf over Zoekweg.
Kruising rechtsaf over Stierenweg.
Einde weg linksaf Steenbergse weg oversteken (LET OP: zeer drukke weg) over Steenbergseweg, later Halsterseweg.
Voorbij het water (bij hectometerbordje 118,3) rechtsaf over Waterhoefke.
Volg de weg tot aan de carpoolplaats bij de rotonde.


Bron: ANWB/VVV Fietsgids - Westelijk Brabant (1998)
          Webmaster van deze site M.J. de Boevere 2008

Waar je langs komt

Het waardevolle natuurgebied Oudland (A) is een veenlandschap dat omgeven wordt door jonge zeekleipolders. Reeds in de 13e eeuw vonden hier de veenafgravingen plaats. Net voorbij Oudland loopt de Boomvaart (B). Omdat men steeds verder weg moest om nieuwe veenpakketten af te graven werd de Boomvaart voortdurend vanuit Steenbergen verlengd. Zo belandde men in het gebied van Moerstraten (moer = veen). Het Pottersbos (C) vormt een restant van de uitgestrekte Lage en Herelsche Heide. Het gebied bestaat uit naaldbomen met een rijke ondergroei van loofhout op zandgrond.

Fiets je over de Schansbaan dan rijd je over de rand van de Brabantse zandrug. Aan de linkerkant heb je uitzicht op landgoed Buitenlust (D).

Door het Halsters Laag (E) wordt een dal gevormd, daarin ligt een verdedigingslinie uit de Tachtigjarige Oorlog. In de jaren twintig van de 17e eeuw werden versterkingen, forten en inundatiewerken aangelegd ter verdediging tegen de Spanjaarden. De linie, dat door het moeras van het Halsters Laag liep, kon in zijn geheel onder water worden gezet.
foto volgt

Van deze linie is alleen Fort de Roovere (F) nog overgebleven. De gedempte grachten en de omtrekken van bastions zijn nog herkenbaar. Fort de Roovere is genoemd naar het Statenlid, Pompeyes de Roovere, heer van Hardinxveld. De forten stonden op droge plekken in het moeras. De buitengracht van Fort de Roovere vormt de grens met landgoed Buitenlust. Om zandverstuivingen tegen te gaan werd rond 1900 een begin gemaakt met de aanplant van bomen. Er ontstond in de loop van de tijd een bos met een gevarieerde opbouw van naald- en loofhout.

foto volgt

foto volgt
In Halsteren kom je langs de molen Sint Antonius (G). Het is een ronde stenen bergmolen, korenmolen, die uit 1817 stamt.

De molen is nog volop beroepsmatig in bedrijf, wil je tijdens het rijden van de fietsroute de molen bezichtigen dan kun je je wenden tot de molenaar.

Halsteren ligt op de noordelijke rand van de Zoom of Brabantse Wal (H). Deze wal vormt de westrand van het West-Brabantse zandplateau. Dat is goed te zien als je in het gehucht Kijkuit de omgeving bekijkt. Hier neem je enorme contrasten waar: klei versus zand, laag versus hoog, wijds versus gesloten en grootschalig versus kleinschalig. Het ontstaan van Halsteren is te danken aan de ontginning van turfvelden.
foto volgt
Wil je de dorpssfeer proeven van deze meer dan zeven eeuwen oude forensenplaats van Bergen op Zoom, dan loont het echt de moeite om van de route af te wijken en het centrum van Halsteren in te fietsen.
Halsteren toont aan de bezoeker een sterk gevarieerd beeld. De oorzaak hiervan ligt in het verleden. In 1810 is het dorp gevormd door samenvoeging van vier zelfstandig bestuurde rechtsgebieden: het dorp Halsteren, Noordgeest, de Beymoerenpolders en de Auvergne- en Glymespolders.

Het 17e-eeuwse raadhuis (I) aan de Dorpsstraat 22 heeft een prachtige gevel en een opvallend aangebouwd torentje.


foto volgt
Daarnaast vormt de Sint-Martinuskerk (J) een interessante bezienswaardigheid. Deze kerk is op zich niet zo hoog, maar doordat deze op een oude stadswal is gebouwd vormt zij toch een markant punt in het omringende landschap. De toren heeft nog een oorspronkelijk uurwerk met uitsluitend urenaanduiding. Een deel van de kerk dateert van de veertiende eeuw. In de loop der tijd hebben er verschillende grote verbouwingen plaats gevonden. In de periode 1960-1962 werd het gebouw gerestaureerd.
foto volgt

Het Lange Water (K) is een oude kreek met riet- en oeverlanden. Het Lange Water stroomt via een gemaal onder aan de dijk in de Eendracht. De Eendracht is de scheiding tussen Tholen (Zeeland) en Brabant. Het is een oude stroomgeul van de Schelde. Tegenwoordig is het een gekanaliseerd onderdeel van het Schelde-Rijnkanaal.Bron: ANWB/VVV Fietsgids - Westelijk Brabant (1998)
          ANWB Ledenwijzer - Op stap in Noord Brabant (1997 - 1998)
          verscheidene websites

Fotoalbum

onder constructie