Printversie

BOVEN EN BENEDEN SASROUTE

Afstand : 25,1 km

Startpunt

: Steenbergen, bij de watertoren en ANWB-wegwijzer 11082 (staat op de rotonde met de N259); nabij de kruising Nassaulaan met N259

Bewegwijzering

: Fietsroutenetwerk
> 43 > 42 > 41 > 22 > 46 > 45 > 43 > centrum > 43

Werk aan de weg

: onbekend

Parkeergelegenheid

: Steenbergen; carpool plaatsen bij watertoren (vanaf N259 Steenbergen afslag Steenbergen Noord, de rotonde voor de benzinepomp of half rond en direct na de rotonde linksaf en meteen weer rechtsaf of op de rotonde rechtsaf en bij de 2de verkeersdrempel rechtsaf).

Inleiding

Deze fietsroute leidt u door het prachtige polderlandschap rondom Steenbergen. Op de eindeloze dijken staan populieren als windbrekers, ondanks dat kan er een stevige bries staan. De route wordt gekenmerkt door de historische sluizencomplexen Beatrixsluis, Bovensas en Benedensas.

Routekaart

Download hier de route in gpx-formaat

Routebeschrijving

KmBeschrijving
- Vanaf startpunt te Steenbergen richting Kruisland over Afgeslechtedijk (N641) richting knooppunt 43.
0,9 T-splitsing met Welbergswegje (knp 43) rechtdoor over Afgeslechtedijk (N641) richting knooppunt 42.
1,2 T-spliting met Boonhil rechtdoor over Afgeslechtedijk richting knooppunt 42.
3,2 Net voorbij het gemaal Brooijmans (knp 42) linskaf (oversteken, goed oppassen!) over Boven Sasweg richting knooppunt 41.
Het bruggetje over de Vliet en vervolgens over de dichtgelegde sluis.
3,9 Linksaf over de onverharde weg.
5,0 Einde weg (knp 41) linksaf over Zuid Zeedijk richting knooppunt 22.
6,9 Einde weg (knp 22) de N259 oversteken (heel erg goed oppassen, zeer gevaarlijke weg!!!) en rechtdoor over Bloemendijk
9,2 T-splitsing met Zuid Langeweg rechtdoor over Bloemendijk richting knooppunt 46.
9,7 T-splitsing met Smallendijk linksaf over Smallendijk richting knooppunt 46.
10,7 T-splitsing Mariaweg rechtdoor over Smallendijk richting knooppunt 46.
11,1 Kruising met Annaweg, Kleine dijk en Polderweg schuin naar rechts over Kleine Dijk, later Koningsoorddijk richting knooppunt 46.
15,0 Einde weg rechtsaf over Sasdijk richting knooppunt 46.
16,4 Einde weg via een smal padje de dijk oplopen, over de schutsluizen en dan via een smal padje naar beneden.
Bruggetje over de sluis.
Fiets verder achter het huis langs.
16,7 Einde weg rechtsaf over Beneden Sasweg (een ouderwetse weg bestaande uit keien).
17,0 Einde weg (knp 46) linksaf over Heensedijk richting knooppunt 45.
19,1 Te De Heen T-splitsing met Dorpsweg rechtdoor over Heensedijk richting knooppunt 45.
20,0 Na De Heen T-splitsing met Oude Polderdijk (knp 45) linksaf over Oude Vlietpolderdijk richting knooppunt 43.
22,9 T-splitsing met Schansdijk rechtdoor over Schansdijk, later West Havendijk richting knooppunt 43
23,8 Te Steenbergen, einde weg linksaf over Kade.
23,9 In de bocht (bij ANWB-wegwijzer 1069) linksaf richting centrum over Kaaistraat, later Grote Kerkstraat vervolgens Kerkplein (na de bocht bij de apotheek linksaf) dan Kruispoort en tenslotte Nassaulaan.
25,7 Nassaulaan volgen tot aan de watertoren.


Bron: Webmaster van deze site M.J. de Boevere 2007

Waar je langs komt

Beatrixsluis Tussen 1936 en 1939 werd de Beatrixsluis (A) gebouwd. De sluis ligt in “den Cruyslandschen polder”, waarvoor in 1423 door de heer graaf Engelbert van Nassau bedijkingsbrieven werden uitgegeven. De Beatrixsluis had tot doel de natuurlijke lozing van het polderwater te verbeteren en een geschikte doorgang voor de marktschepen en vissersboten te maken. Aan de doelstellingen heeft de Beatrixsluis nooit echt voldaan. De laatst bekende schutting heeft in de jaren zestig plaatsgevonden.

De sluis, die in 2001 werd gedempt, heeft momenteel alleen nog een waterkerende functie tussen de Steenbergsche Vliet en het poldergebied.

In 1952 werd aan de andere kant van de weg het gemaal Brooymans gebouwd. Dit gemaal heeft 2 pompen met ieder een capaciteit van 350 m3 per minuut.

Het Bovensas (B) is gebouwd in 1822 en 1823. Het is ontworpen door Adrianus Goekoop, destijds Hoofdingenieur van Rijkswaterstaat. Deze sluis is, na de bouw van een nieuwe schutsluis in 1913, sinds februari 1914 als spuisluis blijven functioneren.

Na een mislukte poging om het achterliggende gebied onder water te laten lopen hebben de Duitse bezetters in oktober 1944 twee ijzeren sluisdeuren en diverse windwerken opgeblazen. In januari 1945 werd de sluis weer als spuisluis in gebruik genomen.

Deze sluis is sinds 1987 overbodig geworden door het wegvallen de getijden op het Volkerak / Zoommeer. In 1990 is de sluis gedempt. De schutsluis uit 1913 is nog wel open.Aan de monding van de Steenbergse Vliet ligt Benedensas. De eerste sluis van dit sluizencomplex, een z.g.n. schutsluis (C), dateert uit 1824. Toentertijd waren de zeearmen nog open en dus heersten er eb en vloed in het buitenwater. Om grotere schepen te kunnen schutten werd er in 1913 een schutkolk met een lengte van 70 m en en een breedte van 25 m gebouwd. De oude schutsluis heeft 3 soorten deuren:
  • aan de "zeekant" stormvloeddeuren
  • ebdeuren
  • en waaierdeuren
De waaierdeuren zijn zeer zeldzaam en hebben daardoor van grote historische waarde. Een waaierdeur bestaat uit 2 deuren die met elkaar gekoppeld zijn. De een doet dienst als waterkering en de ander zorgt er voor dat de waterkerende deur tegen de waterdruk in geopend of gesloten kan worden.

In 1883 en 1884 werd er naast de schutsluis een spuisluis (D) gebouwd. Deze spuisluis bestaat uit 6 spuikokers van ieder 2,5 m breed. Dit was noodzakelijk, omdat door de ontginning van het bovenstrooms gebied de watertoevoer toenam en de spuicapaciteit van de schutsluis hier niet toereikend voor was. Ter voorkoming dat het zoute water de Steenbergse Vliet in zou stromen werden de spuisluizen, zodra dat nodig was meteen gesloten. Sinds 1987 is er geen sprake meer van eb en vloed in de buiten wateren, daarom worden de sluizen sindsdien alleen nog maar gesloten om blauwalg tegen te houden.
Aan de Volkerak zijde bevinden zich stalen schuiven, deze zijn aangebracht als extra bescherming tegen stormvloed. Aan de binnenzijde bevinden zich houten schuiven die als dienst hadden om het vervuilde water uit het Zoommeer uit de Steenbergse Vliet weg te houden.


De schutsluis en de spuisluis werden jarenlang bediend door een sluiswachter die in het authentieke sluiswachtershuisje (E) uit 1838 woonde. Dit huisje staat op het schiereiland tussen de twee sluizen. Het achterhuis werd in 1910 aangebouwd. De linkerhelft van het huisje was een bierhuis (E) en de rechterhelft gedeeltelijk schipperswinkel en voor de rest woongedeelte voor de sluiswachter.
In 1992 en 1993 is door de Vereniging Natuurmonumenten, inmiddels eigenaar van het huisje, helemaal gerestaureerd. Tegenwoordig wordt het voormalige bierhuis voor kantoorruimte gebruikt en om groepen te ontvangen. Het vroegere woongedeelte en de voormalige schipperswinkel zijn samengetrokken tot een woonhuis voor de opzichter van de Dintelse Gorzen en de Slikken van de Heen.

In 1987 werd door de aanleg van de Philipsdam het laatste deel van de Oosterschelde afgesloten. Hierdoor ontstond het Volkerak-Zoommeer. Vanaf dit jaar stonden de Dintelse Gorzen en De Heense Slikken niet langer meer onder invloed van eb en vloed. Door de afsluiting vielen schorren en slikken droog en werd het zoute water zoet. Op hoger gelegen gronden veranderde de flora sterk van zoutminnend naar een flora met onder andere wilg en duinriet. Om het helemaal dichtgroeien met bos te voorkomen grazen er sinds 1992 het hele jaar door een kudde Shetlandpony’. Zolang het nodig is, grazen er ’s zomers ook koeien en Belgische trekpaarden. Vanaf de dijk heb je een prachtig uitzicht over dit geweldige natuurschoon.Bron: ANWB/VVV Fietsgids - Westelijk Brabant (1996)
          verscheidene websites
          informatieborden op de fietsroute

Fotoalbum

Boven en Benedensasroute (33 afbeeldingen)
Fotoalbum
Gerestaureerde schutsluis Boven Sas (dd 22-02-2015) (10 afbeeldingen)
Fotoalbum
Tulpenveld Zuizeedijk Steenbergen (dd 21-04-2016) (42 afbeeldingen)
Fotoalbum